Zaznacz stronę

Księgowość

Kompleksowo zajmujemy się pełną księgowością. Pełna księgowość należy do najbardziej rozbudowanej i skomplikowanej formy rozliczania przedsiębiorstwa. Prowadzimy również księgowość uproszczoną, czyli Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencje Ryczałtowe.

Pełna księgowość

Kompleksowo zajmujemy się pełną księgowością. Pełna księgowość należy do najbardziej rozbudowanej i skomplikowanej formy rozliczania przedsiębiorstwa. Jest ona obowiązkowa dla niektórych podmiotów. Prowadzenie pełnej księgowości daje pełną kontrolę nad finansami, dostarcza kompletnych danych o finansowej sytuacji przedsiębiorstwa.

Nasze usługi w ramach pełnej księgowości:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie dostarczonych dokumentów
 • wyliczanie zaliczki na podatek CIT oraz comiesięczna informacja o wyniku firmy
 • sporządzanie rejestrów dla celów VAT oraz wysyłka plików JPK
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego
 • elektroniczna wysyłka deklaracji do US
 • weryfikacja kontrahentów na „białej liście”
 • sprawdzanie statusu podmiotu w VAT/VIES
 • sprawdzanie poprawności danych na fakturach, wystawianie not korygujących
 • prowadzenie księgowości w na bieżąco aktualizowanych systemach informatycznych
 • prowadzenie księgowości na systemach informatycznych umożliwiających e-kontrole
 • bieżące informacje o zmianach w przepisach (newsletter)
 • uzgadnianie należności i zobowiązań oraz przygotowywanie potwierdzeń sald
 • udostępnianie wydruków z kont księgowych
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych
 • weryfikacja dostarczonych przez Klienta dokumentów księgowych pod względem rachunkowym
 • reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi w zakresie bieżących spraw księgowych oraz podczas kontroli
 • ewentualne kontrole przeprowadzane w siedzibie naszej firmy
 • sporządzanie bilansów rocznych oraz obowiązkowych sprawozdań finansowych

Księgowość uproszczona

Prowadzimy Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencje Ryczałtowe. Są to podstawowe formy księgowości stosowane przez przedsiębiorstwa prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilne lub jawne.

Nasze usługi w ramach Księgowości uproszczonej:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów/ewidencji ryczałtowych
 • sporządzanie rejestrów dla celów VAT oraz wysyłka plików JPK
 • sporządzanie zeznań rocznych Klienta
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie comiesięcznej informacji o wyniku Firmy w formie uzgodnionej z Klientem
 • sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego, ZUS
 • elektroniczna wysyłka deklaracji do US i ZUS
 • weryfikacja kontrahentów na „białej liście”
 • kontrola pod kątem obowiązków: „split payment”
 • sprawdzanie statusu podmiotu w VAT/VIES
 • sprawdzanie poprawności danych na fakturach, wystawianie not korygujących
 • pomoc w ustaleniu kodów do JPK VAT
 • prowadzenie księgowości w na bieżąco aktualizowanych systemach informatycznych
 • prowadzenie księgowości na systemach informatycznych umożliwiających e-kontrole
 • bieżące informacje o zmianach w przepisach (newsletter)
 • kontrola płatności do US i ZUS
 • reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi i ZUS w zakresie bieżących spraw Klienta oraz podczas kontroli
 • ewentualne kontrole przeprowadzane w siedzibie naszej firmy

Dołącz do grona zadowolonych klientów