Zaznacz stronę

Kadry i płace

Obsługę kadrowo-płacową prowadzimy nie tylko w ramach usług księgowych. Obsługujemy także klientów zainteresowanych wyłącznie outsourcingiem kadrowo-płacowym. Wspieramy również inne biura rachunkowe w tym obszarze. 

Kompleksowa usługa kadrowo-płacowa

Zgodne z prawem zatrudnianie pracowników, planowanie ich czasu pracy oraz wypłacanie im wynagrodzeń regulowane jest przez szereg przepisów, które regularnie podlegają zmianom i nowelizacjom. Nie każda firma ma w swoich strukturach dedykowany dział. Warto skorzystać z kompleksowej usługi kadrowo-płacowej.
Obsługę kadrowo-płacową prowadzimy nie tylko w ramach usług księgowych. Obsługujemy także klientów zainteresowanych wyłącznie outsourcingiem kadrowo-płacowym. Wspieramy również inne biura rachunkowe w tym obszarze.

Nasze usługi w ramach prac kadrowo-płacowych:

 • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac oraz wypłata wynagrodzeń
 • sporządzanie miesięcznych pasków wypłat pracowników
 • obsługa umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie deklaracji miesięcznych do ZUS i ich elektroniczna wysyłka
 • zgłoszenia i wyrejestrowania z ZUS, zgłoszenia członków rodziny itp.
 • prowadzenie teczek akt osobowych, dostarczanie stosownych druków do wypełnienia, monitowanie braków itp.
 • ustalanie uprawnień urlopowych oraz ewidencja urlopów wypoczynkowych
 • ewidencja zwolnień lekarskich i innych absencji
 • kontrolowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
 • sporządzanie dokumentacji do ZUS w przypadku zwolnienia lekarskiego, zasiłku macierzyńskiego, opieki nad dzieckiem itp.
 • sporządzanie rocznych informacji dla pracowników, US i ZUS (PIT-11/8B, PIT-4R, PIT-8AR, ZUS IWA, RP-7, karty wynagrodzeń, karty urlopowe)
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i/lub wynagrodzeniu
 • korespondencja z komornikami w przypadku zajęcia wynagrodzenia
 • obsługa elektroniczna portalu ZUS przez ePUAP, ściąganie elektronicznych zwolnień lekarskich, zgłoszenia RUD
 • reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi i ZUS w zakresie bieżących spraw kadrowo-płacowych oraz podczas kontroli
 • RODO w obszarze kadrowym
 • obsługa PPK
 • obsługa PFRON
 • sporządzanie deklaracji dla celów statystycznych (GUS)

Dołącz do grona zadowolonych klientów