Payroll
1367
page-template-default,page,page-id-1367,stardust-core-1.0.2,stardust-theme-ver-10003.0.3,ajax_updown_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

Payroll

Administracja dokumentacją kadrową
1. Administrowanie teczkami osobowymi.
2. Przygotowywanie umów o pracę oraz aneksów.
3. Rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS.
4. Ewidencje urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji.
5. Kontrolowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP.
6. Ustalanie uprawnień urlopowych.
7. Naliczanie składki na PFRON oraz przygotowanie i wysłanie deklaracji
8. Sporządzanie deklaracji GUS.
9. Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o wynagrodzeniu oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem.
10. Przygotowywanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy.
11. Przygotowywanie raportów kadrowych.

Administracja wynagrodzeniami
1. Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac.
2. Wypłata wynagrodzeń.
3. Obsługa umów cywilnoprawnych.
4. Sporządzanie pasków wypłat.
5. Sporządzanie informacji ZUS RMUA.
6. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do US i ZUS.
7. Przygotowywanie raportów dotyczących wynagrodzeń do księgowania.

Dodatkowe Usługi
1. Korekty deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.
2. Audyty dokumentacji kadrowo-płacowej.
3. Doradztwo kadrowo-płacowe.