PIT-2
1612
post-template-default,single,single-post,postid-1612,single-format-standard,stardust-core-1.0.2,stardust-theme-ver-10003.0.3,ajax_updown_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

Blog

06 sty / PIT-2

W związku z licznymi pytaniami o to, czy wszyscy muszą na nowo złożyć PIT-2 (dotyczy umów o pracę) przypominamy:

Uwaga!

Jeśli pracownik złożył już pracodawcy oświadczenie PIT-2 przed 2022 r. nie musi składać ponownie oświadczenia PIT-2 w 2022 r., jeśli informacja przekazana w oświadczeniu nie uległa zmianie.

W oświadczeniu pracownik stwierdza, że:

–        nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,

–        nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,

–        nie osiąga dochodów, z działalności gospodarczej, z najmu lub dzierżawy opodatkowanych według skali podatkowej,

–        nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

–        ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Jeśli przynajmniej jeden z tych warunków nie został spełniony (pracownik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, otrzymuje emeryturę) pracownik nie powinien składać oświadczenia PIT-2.

Jeśli pracownik jest zatrudniony w kilku zakładach pracy PIT-2 powinien złożyć tylko jednemu wybranemu pracodawcy.

Jeśli pracownik pomimo spełniania warunków do zastosowania kwoty zmniejszającej podatek, nie złożył PIT-2 lub złożył, ale po pierwszej wypłacie wynagrodzenia w roku podatkowym, pracodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek w danym roku podatkowym nie będzie stosował kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek, natomiast pracownik w rozliczeniu rocznym będzie mógł zastosować kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 5100 zł.

By Przemek Zasada in Business, Przepisy prawa podatkowego Tags > ,